Algemene voorwaarden


Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten door Bart Rondeel (Fotograaf), onder de handelsnaam Bart Rondeel Photography. Bij het boeken van een dienst en/of het bestellen van een product gaat u (Opdrachtgever) akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Verzoek tot wijzigingen of uitzonderingen aan deze Algemene Voorwaarden moeten door de Opdrachtgever schriftelijk worden ingediend en schriftelijk bevestigd zijn door de Fotograaf.

 

1. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen tussen beide partijen. In de offerte staat de dienst of product omschreven met bijbehorende prijzen en is 7 dagen geldig. Als er na deze 7 dagen nog geen akkoord is, vervalt de geldigheid van de offerte. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de in de offerte genoemde prijs vanwege wijzigingen, toevoegingen, onverwachte omstandigheden en extra kosten zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden.

 

2. Contract, akkoord, privacyverklaring en bevestiging reservering

Na mondeling of schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever, zal er een contract worden opgesteld naar aanleiding van de in de offerte aangegeven diensten en/of producten. In dit contract zijn de Algemene Voorwaarden aangegeven en bevat deze tevens een algemene omschrijving van de dienst en/of het product. Het contract zal digitaal getekend worden door de Opdrachtgever en Fotograaf en is vanaf dat moment bindend.

Vanwege de nieuwe wet persoonsgegevens die per 25.05.2018 is ingegaan, zal er ook een privacyverklaring bijgevoegd worden waarin staat beschreven wat er gebeurt met de foto’s en wat de rechten zijn van de Opdrachtgever.

Op basis van het contract en de dienst of product die is besteld, wordt er een betalingsschema opgezet die door de Opdrachtgever voldaan zal moeten worden. In dit betalingsschema zal een aanbetaling aangegeven worden. Zodra deze aanbetaling is voldaan is de boeking van de dag van de opdracht pas definitief en zal deze opgenomen worden in de agenda en gereserveerd blijven.

 

3. Wijzigingen in de offerte

Wijzigingen in de offerte voor het tekenen van het contract kunnen ongelimiteerd gedaan, worden zonder dat daar kosten of verplichtingen aan verbonden zijn.

Wijzigingen aan de offerte na ondertekening van het contract, kunnen te allen tijde worden gemaakt, maar alleen in de vorm van een upgrade of toevoeging van een dienst of product. Een verkleining van de offerte is dus niet mogelijk. Deze wijziging zal te allen tijde schriftelijk ingediend moeten worden door de Opdrachtgever en ook schriftelijk bevestigd moeten worden door de Fotograaf.Vanwege regelmatige prijsstijgingen van de diensten en/of producten van Bart Rondeel Photography, kan het voorkomen dat prijzen van de wijziging hoger zullen zijn dan op de datum van de originele offerte.

De Fotograaf behoud zich het recht voor de opdracht af te zeggen indien een wijziging zo extreem is dat het voor de Fotograaf niet meer werkbaar is. Een voorbeeld kan zijn een locatiewijziging die zo erg afwijkt dan wat er afgesproken is, waardoor reistijd niet meer acceptabel is en andere Opdrachten van de Fotograaf hier onder zullen lijden.

 

4. Betalingsschema's en wijze van betalen

Opdrachten (los en als pakket):

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is het betalingsschema voor een opdracht als volgt.

- 20% van het totaalbedrag van de originele offerte als aanbetaling binnen 2 weken na tekenen van het contract.
- 50% van het resterende bedrag van de originele offerte 1 maand voor de datum van de opdracht
- Overige 50% van het resterende bedrag van de originele offerte 4 weken na de datum van de opdracht.
- Uitzonderingen om meer dan bovenstaande aangegeven percentages te betalen zijn mogelijk.
- Bij wijziging van de datum van de opdracht naar een latere datum, zal het betalingsschema zoals het origineel voldaan moeten worden door de Opdrachtgever.
- Bij wijziging van de datum van de opdracht naar een eerdere datum, zal 50% van het totaalbedrag een maand voor de nieuwe datum voldaan moeten worden door de Opdrachtgever.

 

Producten:
Voor losse bestellingen van producten zoals albums, kaarten en prints zal het volledige bedrag voldaan moeten worden voor er tot levering zal worden over gegaan.

 

Eindafrekening:
Indien er extra kosten zijn gemaakt door de Fotograaf welke nog niet stonden aangegeven in de facturen die al zijn verstrekt, dan volgt er een eindafrekening waarin deze kosten staan beschreven.

Mocht de Opdrachtgever later beslissen om nog van een extra dienst of product gebruik te willen maken, dan kunnen de kosten daarvoor ook op deze factuur meegenomen worden.

Betalingen kunnen voldaan worden via bank overschrijving of creditcard.

Uiteindelijke foto's zullen allemaal pas geleverd worden als de complete factuur is voldaan. Zie ook artikel 13, 'levering fotomateriaal' voor meer informatie. 

 

5. Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen geld er een toeslag die in de offerte beschreven zal zijn.

6. Extra kosten

Indien er geen lunch of diner verzorgd wordt door de Opdrachtgever wanneer een opdracht 6 uur of langer duurt, zullen er kosten voor het diner toegevoegd worden.
Parkeergeld zal doorberekend worden aan de Opdrachtgever en toegevoegd worden aan de uiteindelijke factuur.
De reiskosten zijn inclusief 100 km in totaal voor de heen en terugreis van de Fotograaf vanuit Haarlem. Indien deze 100 km wordt overschreden, zal de Fotograaf hier € 0,50 (excl. BTW) voor in rekeningen brengen per kilometer.

 

7. Annulering of wijziging opdracht datum

In geval van annulering van de kant van de Opdrachtgever zullen alle betalingen die gedaan zijn tot het moment van annuleren niet terug betaald worden. Mocht de Opdrachtgever te laat zijn met betalingen en niet voldoen aan het betalingsschema, dan zullen ondanks de annulering, deze kosten die in het schema open staan, alsnog voldaan moeten worden.

In het geval van wijziging van de datum van de opdracht zal de Fotograaf zijn uiterste best doen hieraan mee te werken om voor een passende oplossing te zorgen en de opdracht te verzetten naar een andere datum.
Mocht dit niet lukken, dan zal de Fotograaf proberen te helpen met het zoeken naar een andere Fotograaf die onder zijn/haar eigen Algemene Voorwaarden de opdracht alsnog zal uitvoeren. Hierbij kan het voorkomen dat de vervangende fotograaf een extra vergoeding vraagt voor de geleverde diensten.
Indien er ook geen vervangende fotograaf beschikbaar is, wordt de opdracht beschouwd als een annulering en zal hij zo ook behandeld worden.

Indien de Fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval in de familie), de opdracht zal moeten annuleren, is de aansprakelijkheid van de Fotograaf beperkt tot het terug betalen van de reeds aan de Fotograaf voldane bedragen als er geen vervanger geregeld kan worden. De Fotograaf zal het direct aangeven wanneer hij de opdracht moet annuleren en zal naar zijn beste vermogen helpen met het vinden van een vervangende Fotograaf voor de betreffende datum van de opdracht. Alle bijkomende werkzaamheden waaronder bijvoorbeeld nabewerking en het maken van albums zullen ook door de vervangende Fotograaf worden overgenomen. Ook hier kan het voorkomen dat de vervangende fotograaf een extra vergoeding vraagt voor de geleverde diensten.

 

8. Vergunningen

De Opdrachtgever zal te allen tijde alle nodige vergunningen voor de opdracht moeten verzorgen. Dit gaat onder andere om parkeervergunningen en vergunningen om een opdracht te mogen uitvoeren op bepaalde locaties. Indien dit niet is gedaan door de Opdrachtgever, ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het missen van momenten door de Fotograaf naar aanleiding hiervan, of het helemaal niet doorgaan van een opdracht, volledig bij de Opdrachtgever.

9.Locatie

De Fotograaf zal altijd kunnen adviseren over welke locatie er gekozen wordt voor een opdracht, maar de uiteindelijke beslissing zal altijd liggen bij de Opdrachtgever. De Fotograaf behoud zich het recht voor een locatie te weigeren uit veiligheidsoverwegingen of vanwege het feit dat apparatuur niet bestand is tegen de elementen op de locatie.

De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige locaties afhankelijk zijn van het weer en dat indien zij niet in een bepaald weertype een opdracht willen doen, zij een alternatieve locatie achter de hand moeten hebben.Indien de locatie extra kosten met zich meebrengt voor de Fotograaf, zullen ook deze kosten doorberekend worden aan de Opdrachtgever. Eventuele parkeergelegenheid of het verkrijgen van toegang tot een locatie waar betaald voor moet worden, zal door de Opdrachtgever geregeld moeten worden.


10. Onverwachte problemen

De Fotograaf heeft voor elke opdracht meerdere camera body's, lenzen, flitsers en batterijen bij zich en schrijft digitale bestanden altijd tweezijdig realtime weg op 2 geheugenkaarten voor een gedegen risicospreiding. De Fotograaf doet er dus alles aan om de kans op technische defecten zo klein mogelijk te houden. De Fotograaf is echter nooit aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten door de Opdrachtgever in geval technische defecten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door externe oorzaken zoals brand of diefstal, is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.
Indien de Fotograaf door vertraging oploopt of helemaal niet in staat is aan te komen op locatie door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een ongeluk, extreem weer of autopech, dan zal de Fotograaf er alles aan doen dit zo snel mogelijk op te lossen door mogelijk met alternatieve opties te komen zoals het last minute inzetten van een vervangende fotograaf. Echter er is geen garantie dat dit te allen tijde lukt en de Fotograaf is niet verantwoordelijk voor enige schade die bij de Opdrachtgever veroorzaakt wordt door dit soort onverwachte problemen.

11. Tijdens de opdracht

Voor elke opdracht zal de fotograaf met de opdrachtgever bespreken hoe de opdracht zal verlopen. Hierin kunnen mogelijk details worden besproken en kan de opdrachtgever aangeven welke momenten erg belangrijk zijn en welke foto's zij sowieso graag terug zien. 
De fotograaf doet te allen tijde zijn uiterste best om deze momenten vast te leggen, maar mits één of meerdere van deze moment gemist wordt, bijvoorbeeld door overige personen die zich hinderlijk hebben opgesteld, een andere prioriteit, een technisch mankement of ongelukkige samenloop van omstandigheden, kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Het is de keuze van de fotograaf waar prioriteit aan wordt gegeven wat betreft wat er wordt vastgelegd. De Fotograaf staat altijd open voor suggesties van de Opdrachtgever, of zelfs overige mensen tijdens de opdracht over wat te fotograferen, maar behoud zich altijd het recht voor niet te voldoen aan deze verzoeken. 
Het is aan de Opdrachtgever er voor te zorgen dat voor geplande fotoshoots, er genoeg tijd wordt gegeven voor het opbouwen van apparatuur, maken van foto’s en afbouwen van apparatuur. Dit geldt ook voor zaken als bijvoorbeeld reistijd tussen momenten van fotograferen in en de tijd die is vrijgemaakt voor een lunch of diner. Indien dit niet gebeurd zoals afgesproken, kan het voorkomen dat de Fotograaf ook niet kan voldoen aan de verwachtingen die de Opdrachtgever heeft over het aantal en type foto’s dat gemaakt wordt.

 

12. Meefotograferen en samenwerking met videografen

Naast de fotograaf, zullen er door de opdrachtgever geen andere Fotografen worden ingehuurd voor de betreffende opdracht. Overige personen hebben toestemming te fotograferen, echter zonder de Fotograaf de hinderen of zijn creativiteit te kopiëren tijdens een opdracht door middel van 'meefotograferen'.
Indien de Opdrachtgever ook een videograaf heeft ingehuurd, zal de Fotograaf zijn uiterste best doen de Videograaf niet te hinderen in zijn werk. Hetzelfde wordt van de videograaf verwacht ten aanzien van de Fotograaf. Doel is tot het komen van het beste eindresultaat zowel voor de foto's, als voor de video.
De Fotograaf behoud zich het recht voor een derde mee te nemen als assistent, stagiair, of 2nd shooter. Indien anders besproken zal dit geen extra kosten meebrengen voor de klant, uitgezonderd van eventueel het verzorgen van een extra diner of lunch voor deze persoon.

 

13. Levering fotomateriaal

Voor levering van alle soorten fotomateriaal geld dat de Fotograaf het laatste woord heeft over welke foto's er uiteindelijk geleverd worden en hoe deze nabewerkt worden, ook als dit zwart/wit is. De Opdrachtgever dient in acht te nemen dat zij de overeenkomst in vertrouwen aangaat en erop kan rekenen dat de Fotograaf naar beste bedoeling altijd het beste werk selecteert. Het is de keuze van de fotograaf vrij om, om wat voor rede dan ook, sommige foto's niet beschikbaar te maken. Ook is het mogelijk dat de Fotograaf een kleur en zwart/wit versie beschikbaar zal maken van dezelfde foto. Beide versies zullen in dit geval door de Opdrachtgever gezien moeten worden als aparte foto's.

Wat betreft nabewerking bepaald de Fotograaf de uiteindelijke stijl. Foto's worden op een professionele manier nabewerkt op een gekalibreerd hoog resolutie scherm, altijd in de hoogst mogelijke resolutie en correcte kleurweergave. Het is mogelijk dat de Opdrachtgever de kleuren anders ervaart op de beeldschermen waar hij/zij ze op bekijkt, dit geeft geen recht op een nieuw product, terug storten van betaling of een ander soort vergoeding. Er zullen de Fotograaf geen beperkingen aan zijn creativiteit opgelegd worden door de Opdrachtgever. Wel kan de Opdrachtgever, uitdrukkelijk in overleg met de Fotograaf, aangeven wat voor stijl hij graag ziet in het eindresultaat. De Fotograaf zal hier open voor staan en rekening mee houden, maar heeft te allen tijde het laatste woord wat betreft de stijl van nabewerking.

In het algemeen zullen RAW bestanden nooit aan de Opdrachtgever beschikbaar worden gemaakt, tenzij dit schriftelijk anders is overeen gekomen. Indien er een overeenkomst is dat RAW bestanden geleverd worden, zal de Fotograaf de verantwoordelijkheid van het nabewerken niet tot zich nemen en zal het auteursrecht in een licentieovereenkomst moeten worden vastgelegd.

 

Bruidsfotografie:

Het aantal foto's dat zal worden geleverd is afhankelijk van het aantal uren dat de Fotograaf aanwezig is tijdens de opdracht. Per pakket wordt er een indicatie gegeven van het aantal foto's dat uiteindelijk aan de Opdrachtgever geleverd zullen worden.

Alle foto's zullen binnen 4 tot 8 weken na de datum van de opdracht geleverd worden. Om de Opdrachtgever toch al snel enkele resultaten te kunnen laten zien, zullen er previews beschikbaar worden gemaakt binnen de eerste week na de opdracht. Welke foto's dit zijn zal altijd de keuze van de Fotograaf zijn, maar de Opdrachtgever staat altijd vrij zijn voorkeur aan te geven. De nabewerking van de previews kan anders uitkomen dan hoe de foto uiteindelijk aangeleverd wordt omdat er minder tijd is voor nabewerking.

 

Andere soorten fotografie:

Voor alle andere soorten fotografie zal het leverschema van uiteindelijk foto's en previews in overleg gaan. Het kan zijn dat bij foto's die al binnen 4 dagen na de opdracht beschikbaar moeten zijn bij de Opdrachtgever, de Fotograaf extra kosten in rekening brengt als een 'spoedbestelling'. Dit zal altijd in overleg gaan tussen Fotograaf en Opdrachtgever.

 

14. Auteursrecht

– Het auteursrecht van alle foto's die gemaakt zijn door de fotograaf tijdens de betreffende opdracht, berust te allen tijde bij de Fotograaf
– Het is niet toegestaan om de geleverde foto's, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen of te verspreiden via andere soorten media.
– De opdrachtgever heeft het recht tot maken van kopieën van de digitale bestanden voor eigen gebruik.
– Het is de opdrachtgever toegestaan de foto's met watermerk die beschikbaar gemaakt worden via de online galerij, te delen op social media, mits ten alle tijde wordt vermeld dat de foto's zijn gemaakt door 'Bart Rondeel Photography', naast vermelding van de website: 'www.bartrondeel.com'
– Het is niet toegestaan foto's in te sturen naar een fotowedstrijd zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
– Het is de Opdrachtgever toegestaan foto's met watermerk te delen met derde partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij het evenement, bijvoorbeeld de trouwlocatie, autoverhuur, visagie, of entertainment van de dag. Ook dit is alleen toegestaan als nadrukkelijk wordt vermeld dat de foto's zijn gemaakt door 'Bart Rondeel Photography', naast vermelding van de website: 'www.bartrondeel.com'
– De Opdrachtgever geeft de Fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto's voor promotie doeleinden. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, portfolio, social media, wedstrijden, flyers en exposities. Details hierover staan allemaal uitgebreid beschreven in de privacyverklaring.
– Bart Rondeel Photography blijft eigenaar van de foto's en het is daarom niet toegestaan dat de fotobestanden door de Opdrachtgever worden doorverkocht voor commercieel gebruik zonder dat daar schriftelijke toestemming van de Fotograaf door gegeven is, of dit aangegeven is in een licentieovereenkomst.

 

15. Licentieovereenkomst

Alle punten genoemd bij 'auteursrecht' kunnen aangepast worden door het aangaan van een licentieovereenkomst tussen de Fotograaf en Opdrachtgever. Deze overeenkomst is geldig per opdracht of pakket en de daaruit voortkomende foto's. De licentie zal in een aparte overeenkomst gesloten worden en de rechten voor publicatie en het delen met derden in detail beschrijven. De licentieovereenkomst zal apart gefactureerd worden en de prijs hiervoor zal compleet afhankelijk zijn aan de rechten die worden verleend door de Fotograaf aan de Opdrachtgever.

16. Nalevering bestanden

Het is aan de Opdrachtgever om direct zelf backups te maken van de geleverde foto's. Mocht de Opdrachtgever de foto's 2 maanden na de de levering van de foto's deze toch kwijtraken en een nabestelling nodig hebben, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend bij de Fotograaf. Het is mogelijk dat de Fotograaf kosten in rekening kan brengen voor het opnieuw af moeten leveren van bestanden.

17. Producten

Bart Rondeel Photography geeft de mogelijkheid om fysieke producten zoals albums, prints en uitnodiging kaarten te ontwerpen en aan te leveren. Kosten voor deze producten kunnen al in een pakket of offerte zitten. Of als ze lost besteld zijn, dan zullen ze los gefactureerd worden. De producten zullen pas het productieproces in gaan op het moment dat de factuur voldaan is door de Opdrachtgever.

Voor albums en uitnodigingen zal Bart Rondeel Photography ook het ontwerp tot zich nemen, kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de prijs van de uitnodigingen en albums. Prijzen zijn 3 maanden geldig en kunnen mogelijk wijzigen wanneer de prijzen van de drukker aangepast worden.

De opdrachtgever kan zelf aangeven of zij de producten op komen halen in Haarlem, of dat zij ze opgestuurd willen krijgen met een pakketdienst. Verzendkosten zijn in dit geval voor de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever enige defecten constateert aan de producten, zal dit binnen 2 dagen na ontvangst aangegeven moeten worden om nog tot actie over te kunnen gaan. Indien de schade is ontstaan door de verzender, dan zal de opdrachtgever dit moeten oppakken met de transporteur en bij hun proberen het bedrag van het product terug te vorderen.

Kleuren van de uiteindelijk geleverde producten kunnen anders overkomen dan de manier waarop de opdrachtgever de afbeeldingen digitaal bekijkt. Dit is logisch en komt voor omdat verschillende media kleuren op andere manieren laten zien. Dit gegeven geeft geen recht op een nieuw product, terug storten van betaling of een ander soort vergoeding.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 4 weken feedback geeft op elke versie, zal de productie van het product stopgezet worden en zullen er geen al voldane facturen voor de producten terug betaald worden.

Indien de Opdrachtgever besluit zelf een andere partij in te schakelen om foto's te laten drukken, is Bart Rondeel Photography niet verantwoordelijk voor enige onjuiste kleurweergave in het gedrukte werk.

 

Albums:
Bart Rondeel Photography zal in een eerste versie een selectie van foto's en layout maken van het album en dit voorleggen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan hier feedback opgeven en op basis van deze feedback kunnen er aanpassingen gemaakt worden naar een 2e versie. Deze 2e versie wordt ook beoordeeld door de Opdrachtgever en daarna kunnen er zelfs nog aanpassingen worden gemaakt in een versie 3. Dit zal de uiteindelijke versie zijn die uiteindelijk geleverd zal worden. Bij aanpassingen die langer dan 2 uur per versie duren, kunnen kosten in rekening gebracht worden voor meerwerk. Indien dit het geval is zal dit altijd eerst gecommuniceerd worden voordat dit in rekening gebracht wordt. Keuze voor materiaal, aantal foto's, layouts, eventuele teksten en extra's zullen allemaal in overleg gaan tussen de Opdrachtgever en Fotograaf. Echter om constante kwaliteit te waarborgen, zullen alleen foto's van de Fotograaf toegestaan zijn om toe te voegen aan het album, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen tussen Opdrachtgever en Fotograaf.

Zodra een definitieve versie van het album akkoord is tussen beide partijen, duurt het 4 tot 6 weken tot het album geproduceerd is. Zodra productie klaar is, kan het opgehaald worden of verzonden worden via pakketbezorging.

De albums worden door een externe partij geproduceerd en zodra ontvangen door de fotograaf zal hier een kwaliteitscheck op gedaan worden om zeker te zijn dat het album in goede staat verkeerd. Wanneer er defecten of onjuistheden worden ontdekt zal de fotograaf dit oppakken met de leverancier en zorgen voor een nieuw exemplaar.

Uitnodigingen/persoonlijke kaarten:
Er is voor de Opdrachtgever ook de mogelijkheid om uitnodigingen, persoonlijke kaarten of menukaarten door Bart Rondeel Photography te laten ontwerpen en printen. Het ontwerpproces zal, net als bij albums, in 3 stappen gaan waarbij versie 3 de uiteindelijke versie is die besteld zal worden. Ook voor deze kaarten zijn er meerdere mogelijkheden en zijn prijzen afhankelijke van de versies die gekozen worden. Bij aanpassingen die langer dan 2 uur per versie duren, kunnen kosten in rekening gebracht worden voor meerwerk. Indien dit het geval is zal dit altijd eerst gecommuniceerd worden voordat dit in rekening gebracht wordt. Zodra er akkoord is geldt dezelfde levertijd als albums van 4 tot 6 weken vanaf het moment van uiteindelijk akkoord tussen Opdrachtgever en Fotograaf.

Prints:
Voor bestellen van prints kan de Opdrachtgever in zijn online galerij de foto's kiezen die hij graag wil printen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende stijlen, materialen en formaten, elk met hun eigen prijs. Prints worden ook eerst aan een kwaliteitscheck ondergaan voordat ze geleverd worden. Levertijd vanaf moment van bestellen is 4 weken.

 

18. Online omgeving

Bart Rondeel Photography maakt gebruikt van een online omgeving voor Opdrachtgever(s) waar zij alle belangrijke informatie omtrent de dienstverlening kunnen terug vinden. Zaken als persoonsgegevens, de online galerij, het contract, vragenlijsten, etc. zijn hier allemaal terug te vinden.

De software die hier voor gebruikt wordt is gedeeltelijk in het Engels en vanwege het feit dat niet alles in deze software handmatig te vertalen is, zullen sommige onderdelen daarom ook in het Engels gepresenteerd worden. Opdrachtgever is hiervan op de hoogte en beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal om deze onderdelen toch volledig te begrijpen. Indien dit niet het geval is, dan is de Fotograaf altijd bereid te helpen met vertalen of toelichten van bepaalde onderdelen in het contract, website, de online omgeving of overeenkomst in het algemeen.

 

19. Klachten

Klachten over de dienstverlening of geleverde production door Bart Rondeel Photography kunnen altijd schriftelijk via e-mail, info@bartrondeel.com, worden ingediend. Klachten zullen altijd serieus genomen worden en er zal altijd geprobeerd worden tot een gezamenlijke oplossing te komen. Echter, de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever komen door een klacht niet zomaar te vervallen.

 

20. Privacy en persoonsgegevens

Vanwege de nieuwe wet persoonsgegevens, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die is ingegaan op 25/05/2018, is er een aparte privacyverklaring opgesteld om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Er wordt apart toestemming gevraagd om de persoonsgegevens te mogen verwerken, gebruiken en publiceren (bij publicatie gaat het vooral om de foto’s zelf). Zie de privacyverklaring voor meer details.

 

21. Wijziging en toelichting van algemene voorwaarden

Bart Rondeel Photography behoud zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien deze worden aangepast zal er voor zover mogelijk en als contactgevens nog steeds beschikbaar zijn, de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht worden.

Indien er sommige punten niet duidelijk zijn in het contract, het betalingsschema, de voorwaarden, het privacybeleid, of iets anders, dan is de Fotograaf altijd bereid om zaken toe te lichten en uit te leggen. Dit kan schriftelijk door contact te zoeken met de Fotograaf via info@bartrondeel.com.

Privacyverklaring

De onderstaand privacyverklaring is van toepassing op alle geleverde diensten en producten door Bart Rondeel (Fotograaf), onder de handelsnaam Bart Rondeel Photography. Bij het boeken van een dienst en/of het bestellen van een product, zal er aan u (Opdrachtgever) toestemming gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Bart Rondeel Photography?

 

1.1 Contact- en identificatiegegevens

Dit gaat om gegevens van de opdrachtgever en/of contactpersonen die namens de opdrachtgever handelen. Onder deze gegevens vallen onder andere naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer(s), foto's, geboortedatum en geslacht.

 

1.2 Gegevens inzake inloggegevens

Dit betreft de inloggegevens voor het online account van de opdrachtgever en/of contactpersonen bij Bart Rondeel Photography.

 

1.3 Financiële gegevens

Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk of verplicht zijn voor het tot stand brengen van een financiële transactie. Hieronder vallen zaken als een bankrekeningnummer, vaste internet accounts (zoals een paypall account), creditcardgegevens, overige (contant, cheque of digitale) betaalmogelijkheden en voor ondernemers aanvullende informatie zoals BTW registratienummer.

 

1.4 De inhoud van de communicatie

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om telefonisch contact, het uitwisselen van e-mails, persoonlijke ontmoetingen en het uitwisselen van berichten via social media tussen Opdrachtgever en Fotograaf.

 

1.5 Foto's en video's

Afbeeldingen en bewegende beelden waar personen herkenbaar op in beeld staan worden gezien als een persoonsgegeven.

 

2. Wat doe Bart Rondeel Photography met de persoonsgegevens?

Bart Rondeel Photography verwerkt persoonsgegevens in 2 verschillende vormen die elk een apart doel kunnen dienen. Het gaat om de volgende 2:
 

- Schriftelijke persoonlijke gegevens
Het gaat hier alleen om gegevens die schriftelijk betrekking hebben op de Opdrachtgever of contact persoon. Alles wat beschreven staat bij artikel 1.1 t/m 1.4

- Foto's, afbeeldingen en video's waar personen herkenbaar op staan.
Zoals omschreven bij artikel 1.5

 

De volgende 3 omschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens voor worden gebruikt, zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. De belangrijkste grondslag, toestemming van de betrokken persoon, is omschreven in artikel 6.

2.1 Ter uitvoering van de overeenkomst

Hierbij gaat het om alle persoongegevens die de Fotograaf moet verwerken om de Opdracht correct uit te voeren. Het gaat hierbij om communicatie gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers, maar ook gegevens om de financiële administratie te kunnen bijhouden.

 

2.2 Voor de gerechtvaardige bedrijfsbelangen

Bart Rondeel Photography zal persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en om diensten en producten te kunnen verbeteren. Het gaat hier bijvoorbeeld om e-mails met vragen of er behoefte is aan een dienstverlening, om een (potentiële) klant te informeren over producten, diensten, of speciale acties, of een verzoek om een vragenlijst met feedback over diensten en/of producten in te vullen.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden voor Bart Rondeel Photography. Het gaat hier om het plaatsen van foto’s op de website, social media, het meedoen aan wedstrijden en het laten zien van beeldmateriaal tijdens een workshop.

 

2.3 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Bart Rondeel Photography verwerkt de gegevens ook om een adequate bedrijfsadministratie te voeren, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van de rechter of overheidsinstanties en te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

3. Het delen van persoonsgegevens

3.1 Het delen van schriftelijke persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk is om tot uitvoering van de overeenkomst te komen. Het kan hier gaan om het delen van contactgevens met een andere fotograaf, videograaf, CRM softwarebedrijf of bijvoorbeeld het transportbedrijf wat kan zorgen voor levering van producten.
In uitzonderlijke gevallen, bij het niet betalen van rekeningen door de Opdrachtgever, kan het voorkomen dat schriftelijke persoonsgegevens ook gedeeld worden met incassobureau’s.
Ook zal Bart Rondeel Photography gegevens beschikbaar moeten maken aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

3.2 Het delen van foto’s, afbeeldingen of video’s

Hierbij zal het ook gaan om het uitvoeren van de overeenkomst en vooral te maken hebben met bedrijven en/of personen die betrokken zijn bij het proces van het leveren van een product. Het gaat hier ook om bijvoorbeeld transportbedrijven, printbedrijven en externe editors die zorgen voor het monteren van een video.

Marketingdoeleinden zoals genoemd in artikel 2.2 zijn ook van toepassing hier.

 

4. Bewaartermijnen

4.1 Bewaartermijnen van schriftelijke persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens zullen in het kader van de overeenkomst permanent en tot wederopzegging bewaard blijven omdat deze informatie onlosmakelijk is verbonden met foto’s en videomateriaal waarop auteursrecht rust.

 

4.2 Bewaartermijnen van foto’s, afbeeldingen en video’s

Deze gegevens zullen altijd bewaard worden. Allereerst om te kunnen voldoen aan de dienst die de Fotograaf verleend om altijd een product te kunnen leveren als een Opdrachtgever deze na lange tijd verloren is. Daarnaast beroept de Fotograaf zich op het journalistiek en artistiek belang om het werk van Bart Rondeel Photography, wat auteursrechtelijk tot de Fotograaf behoort, te behouden en bewaren in een archief. Ook hier geld dat als de Opdrachtgever akkoord gaat met de privacyverklaring, de Opdrachtgever hier toestemming voor geeft.

 

5. Rechten en verantwoordelijkheden Opdrachtgever

5.1 Recht op inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens
De opdrachtgever heeft het recht op inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens. Indien de Opdrachtgever dit wenst, dient dit schriftelijk aangegeven te worden via e-mail. Bart Rondeel Photography zal uw verzoek per omgaande schriftelijk bevestigen en aangeven wat de consequenties daarvan zijn. 
Indien de schriftelijke gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met de Opdrachtgever, dan zal Bart Rondeel Photography dit eerst kenbaar maken en motiveren waarom het niet handig is de gegevens te wissen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Beeldmateriaal 
In het lokale archief van Bart Rondeel Photography zal beeldmateriaal altijd bewaard worden. Hierbij berust de fotograaf zich op het journalistiek en artistiek belang. 
Echter voor foto’s die publiekelijk gepubliceerd zijn en te vinden kunnen zijn op een website, social media of bij andere media, kan de Opdrachtgever een verzoek doen om deze te verwijderen. Hou er rekening mee dat indien de Opdrachtgever in eerste instantie toestemming heeft gegeven voor dit soort publicatie, dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het later verwijderen van deze beelden.
Ook dient opdrachtgever er rekening mee te houden dat Bart Rondeel Photography geen invloed heeft op het privacybeleid van andere media, waaronder bijvoorbeeld Instagram. Voor het privacybeleid van Instagram, zie hier: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Opdrachtgever heeft het recht tot het beperken van de persoonsgevens, om bezwaar te maken en het indienen van een klacht. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren via e-mail naar info@bartrondeel.com. 

 

5.2 Het verwijderen van foto’s en beeldmateriaal van andere personen dan Opdrachtgever

Te allen tijde zal Bart Rondeel Photography het werk uitvoeren met inachtneming van het journalistiek en artistiek belang. Het kan echter wel eens voorkomen dat er mensen, anders dan de Opdrachtgever, op de foto staan die deze foto’s liever niet gepubliceerd zien. In dit geval verzoekt de Fotograaf dat deze persoon zo snel mogelijk schriftelijk contact opneemt via e-mail (info@bartrondeel.com) en een verzoek indient tot verwijderen of aanpassing van het materiaal. Bart Rondeel Photography zal altijd graag mee werken aan dit soort verzoeken.

 

5.3 Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever

Dankzij de aard van de dienst die Bart Rondeel Photography verleend, bestaat er een grote kans dat personen die niet betrokken zijn bij een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fotograaf, wel op de foto gezet kunnen worden. Deze kans is uiteraard extra aanwezig wanneer er bijvoorbeeld een bruiloft wordt vastgelegd met honderden gasten.

Vanwege het feit dat Bart Rondeel Photography niet kan weten wie er allemaal aanwezig zullen zijn tijdens uitvoering van de Opdracht, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om aan alle personen die mogelijkerwijs worden vastgelegd tijdens de Opdracht, hun kennis te laten nemen van het privacybeleid van Bart Rondeel Photography en het privacybeleid van derden waar deze beelden mee gedeeld kunnen worden. Indien het hier gaat om kinderen tot 16 jaar, zullen ouders hiervan op de hoogte gesteld moeten worden.

Bart Rondeel Photography is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens, waaronder ook beeldmateriaal, dat door de Opdrachtgever of andere partijen gedeeld wordt via social media, internet, of andere manieren van verspreiding. Indien dit gebeurt dienen zij rekening te houden met het auteursrecht zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Bart Rondeel Photography en met de regelgeving omtrent privacy opgesteld volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

 

6. Toestemming van betrokken persoon voor verwerking persoonsgegevens

De belangrijkste grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken, is de toestemming die gegeven wordt door de betrokken persoon. In elk contract zal expliciet gevraagd worden aan de Opdrachtgever of zij akkoord gaan met de voorwaarden die zijn beschreven in deze privacyverklaring. Indien de Oprdrachtgever bezwaar heeft tegen enkele van de bovengenoemde voorwaarden, dan kan daar een aparte overeenkomst voor opgesteld worden.

Bart Rondeel Photography zal er altijd alles aan doen om volgens de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te handelen en mee te werken indien er aanpassingen gedaan moeten worden aan het privacybeleid vanwege specifieke bezwaren die de Opdrachtgever kan hebben.

Bart Rondeel Photography
Paul Krugerkade 39
2021 BN Haarlem
(+31)(0)6 106 94 640
info@bartrondeel.com

KVK: 71485856


Alle afbeeldingen op deze website zijn gemaakt door en eigendom van © Bart RondeelWebdesign door © Bart Rondeel 2018.

Op al mijn opdrachten, zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing.